Onderzoek

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar orka’s. De best bestudeerde orka’s ter wereld zijn de orka’s die in de wateren rondom Vancouver Island leven. Daar werd rond 1970 begonnen met het bestuderen van deze orka populaties. 

Foto-identificatie

Onderzoeker Micheal Bigg kwam er al jaren geleden achter dat de vorm van de rugvin en het zadel bij elk individu anders was, net als de vingerafdrukken van mensen. Door een foto te maken van de rugvin en zadel kon elk individu geregistreerd worden. Tegenwoordig wordt deze techniek, foto-identificatie, veel gebruikt. Door een foto catalogus bij te houden is het mogelijk om alle verschillende orka’s uit een bepaalde omgeving te leren kennen en dus later ook te kunnen herkennen. Op deze manier kan een inschatting gemaakt worden van de grootte van een orka populatie in een bepaald gebied en kan ook naar de verspreiding van een populatie of individu worden gekeken.


A66 - Surf

A12 - Scimitar

A37 - Plumper

A79 - Current

C14 - Hunter

C6 - Ivory
Onderzoek met weefsels

Om meer te weten te komen over genetica en gezondheid is het soms nodig om materiaal van de dieren te verzamelen, bijvoorbeeld door een biopsie van de vetlaag. Met behulp van een biopsie kan DNA onderzoek worden gedaan waarmee bijvoorbeeld familiebanden kunnen worden onderzocht. Ook kan er gekeken worden naar de genetische verschillen tussen populaties of gekeken worden na giftige stoffen. 

Akoestisch onderzoek

Een hydrofoon is een microfoon die onderwater geluid kan opnemen. Met behulp van zo'n hydrofoon kan het geluid dat orka’s maken worden opgenomen. De geluidsopnames kunnen vergeleken worden tussen populaties. Orka's binnen een populatie delen vaak dezelfde roepjes, terwijl er tussen populaties verschillende roepjes zijn. Onderzoekers kunnen op die manier orka's herkennen aan hun dialect.

Zenders aanbrengen

Tegenwoordig wordt veel informatie verzameld door met een lange stok en een luchtdrukgeweer een zender aan te brengen op een orka. Er zijn verschillende soorten zenders die gebruikt worden, afhankelijk van de gegevens die onderzoekers willen verzamelen. Er zijn zenders die met zuignappen op een orka vastzitten om gedurende enkele uren informatie te verzamelen. Deze zenders kunnen bijvoorbeeld geluidsopnames maken, de duikdiepte registeren en de bewegingen van de orka onderwater vastleggen. Ook zijn er andere zenders die met pijltjes in de huid van een orka vastzitten. Deze zenders kunnen enkele maanden blijven zitten en worden vooral gebruikt om de locatie en het reispatroon van een orka vast te leggen.

 

Onderzoeksinstituten

Wereldwijd zijn er veel onderzoeksinstituten, waaronder:
~ Center for Whale Research - www.whaleresearch.com
~ OrcaLab - www.orcalab.org
~ North Gulf Oceanic Society - www.whalesalaska.org
~ Orca Research Trusth - www.orcaresearch.org
~ Conservation, Information & Research on Cetaceans - www.circe-asso.org
~ Icelandic Orcas - www.icelandic-orcas.com
~ Russian Orca Homepage - www.russianorca.com
~ Punta Norte Orca Research - www.pnor.org
~ Cascadia Research - www.cascadiaresearch.org/kws/kwindex.htm
~ Norwegian Orca Survey - www.norwegianorcasurvey.no
~ NOAA - www.nmfs.noaa.gov
~ Marion Island killer whales - www.marionkillerwhales.com
~ ESRG - www.elesaeal.org