Nieuwsarchief

Nieuws van 2017

Nieuws van 2016

Nieuws van 2015

Nieuws van 2014

Nieuws van 2013

Nieuws van 2012

Nieuws van 2011

Nieuws van 2010

Nieuws van 2009

Nieuws van 2008

12-01-17 ~ Nieuwe verklaring voor menopauze bij orka’s

Onderzoek naar een orkapopulatie helpt wetenschappers uit Engeland een evolutionair mysterie op te lossen: waarom zijn er een paar diersoorten die stoppen met reproduceren, maar toch nog jaren blijven leven? Dit wordt de menopauze genoemd en komt naast mensen ook bij orka’s voor. De onderzoekers gebruikten gegevens van de southern en northern resident orkapopulaties. Deze populaties worden al 40 jaar bestudeerd en geboorte en sterfte wordt goed bijgehouden.

Menopauze is iets ongewoons. De meeste diersoorten blijven tot hun dood voor nageslacht zorgen. Bij orka’s is dit niet het geval. Vanaf hun 40 tot 45ste jaar stoppen de vrouwtjes met zich voort te planten. Er zijn diverse theorieën voor waarom dit gebeurt. Eén van de theorieën gaat uit van de oma-hypothese. Ze helpen met het zorgen voor de nakomelingen van hun dochters; hun kleinkinderen. Volgens een andere verklaring zouden de vrouwtjes zo lang blijven leven om voor hun volwassen zonen te zorgen. Onderzoek toonde aan dat als de moeder overlijdt, de kans groot is dat haar volwassen zoon binnen een jaar ook dood gaat. Nog een ander verklaring gaat uit van de leidende rol die oudere vrouwtjes hebben. Uit een studie bleek dat de vrouwtjes in menopauze meestal degene zijn die hun familie naar voedsel leidt.

Onderzoekers komen nu met een nieuwe verklaring die ze hebben gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology. Er zou volgens de onderzoekers sprake zijn van competitie tussen jonge en oude moeders binnen dezelfde familiegroep. De jonge moeders hadden meer succes om zich succesvol voort te planten dan de oude moeders. Als een moeder en haar dochter tegelijkertijd een kalf krijgen, is het kalf van het oudere vrouwtje in het nadeel. Dit kalf heeft namelijk een 1,7 keer grotere kans te overlijden dan het kalf van het jonge vrouwtje. Dit conflict zou er dus voor kunnen hebben gezorgd dat oudere vrouwtjes stoppen met voortplanten; de menopauze.

Bronnen: www.volkskrant.nl & www.cell.com