Nieuwsarchief

Nieuws van 2017

Nieuws van 2016

Nieuws van 2015

Nieuws van 2014

Nieuws van 2013

Nieuws van 2012

Nieuws van 2011

Nieuws van 2010

Nieuws van 2009

Nieuws van 2008

31-03-17 ~ Adem van orka’s vol met microben

De southern resident orka’s die leven rond de zuidkant van Vancouver Island hebben te maken met diverse bedreigingen. Vooral voedseltekort, vervuiling en lawaai werden als grootste oorzaken van de kleine populatiegrootte gezien. Nu blijkt er nog een vierde belangrijke bedreiging bij te komen.

Tussen 2006 en 2009 hebben onderzoekers de adem van orka’s opgevangen met behulp van een lange paal. Aan het einde van deze paal waren petrischaaltjes vast gemaakt, waarop de microben opgevangen werden en daarna verder onderzocht konden worden. Er bleken veel microben in de adem van de orka’s te zitten, voornamelijk onschadelijke bacteriën en schimmels. Helaas werden ook ziekteverwekkende microben gevonden. De orka’s pikken deze schadelijke organismen op uit de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door slecht gezuiverd rioolwater wat in zee is geloosd. Toch hoeft het niet direct te betekenen dat de orka’s ziek zijn, maar in combinatie met de andere bedreigingen kan het bij verzwakte dieren wel problemen geven. 

Bronnen: www.nature.com &  www.micropia.nl