Afrika

Marokko

Ten noorden van Marokko, in de Straat van Gibraltar worden regelmatig orka’s gezien. Meer informatie over deze orka’s is te lezen bij Europa – Straat van Gibraltar (Spanje). Ook langs de westkust van Marokko leven mogelijk orka’s, maar hier is weinig over bekend.


West Afrika

Orka’s worden soms waargenomen langs de westkust van Afrika, bij landen als Angola, Gabon, São Tomé en Kameroen. Uit gegevens van 32 waarnemingen tussen 1991 en 2008 bij deze landen is berekend dat de gemiddelde groepsgrootte vijf tot zes dieren was en dat orka’s waarschijnlijk niet seizoensgebonden aanwezig waren. Twee dieren werden tussen 2002 en 2004 meerdere keren gezien bij São Tomé. Bij Angola, Gabon en Kameroen is gezien hoe orka’s bultruggen aanvielen. Bij Angola werd ook een aanval op potvissen gezien. Predatie op maanvissen werd bij São Tomé gezien.


Namibië

Af en toe worden orka’s gezien bij de kustwateren van Namibië.  Tussen 2003 en 2010 zijn er zestien geregistreerde waarnemingen in Wavis Bay geweest. De groepsgrootte betrof twee tot twintig individuen. Tweemaal werd er een interactie tussen orka’s en een lederschildpad (Dermochelys coriacea) waargenomen, waarbij één schildpad gedeeltelijk was opgegeten.


Zuid-Afrika

In de wateren van Zuid-Afrika worden soms orka’s gezien. Een studie naar 785 gerapporteerde waarnemingen van orka’s tussen 1963 en 2009 in de wateren bij Zuid-Afrika heeft informatie opgeleverd over deze orka’s. Orka’s worden hier meestal in kleine groepen gezien van zes of minder dieren. Waarnemingen zijn niet aan seizoenen gebonden. Aan de hand van directe waarnemingen van predatie en met behulp van onderzoek naar de maaginhoud van overleden dieren is duidelijk geworden dat de orka’s vooral andere zeezoogdieren eten. In de magen werden vooral resten van zeezoogdieren gevonden en in minder mate vis, inktvis en zeevogels. Er zijn meerdere directe observaties geweest van orka’s die op gewone dolfijnen joegen. Ook zijn aanvallen op dwergvinvissen, zuidkapers en Brydevinvissen gezien. Daarnaast worden orka’s verder uit de kust ook gezien bij schepen die met lange lijnen vissen op tonijn, zwaardvis en haaien.