Azië

Rusland

Langs de oostkust van Rusland komen veel orka’s voor die behoren tot twee ecotypes: viseters en zeezoogdiereters. Sinds 1999 wordt door het Far East Russia Orca Project (FEROP) onderzoek gedaan naar de Russische orka’s. Tussen 1999 en 2011 zijn er 640 visetende orka’s geïdentificeerd in de Avacha Gulf. In de wateren bij de Commander Islands zijn aanvullend nog 960 visetende orka’s geïdentificeerd. De sociale structuur van de viseters lijkt overeen te komen met die van resident orka’s bij Canada en Alaska, waarbij de orka’s in stabiele familiegroepen leven. De visetende orka’s voeden zich met zalm en Atka makreel. Er vindt geen interactie plaats tussen orkapopulaties die vis eten en die zeezoogdieren eten en genetisch verschillen ze van elkaar. Van de populatie die op zeezoogdieren jaagt is nog maar weinig bekend. Er is geobserveerd dat ze zich voedden met dwergvinvis, maar waarschijnlijk eten ze ook andere zeezoogdieren. 

Onderzoek:

- Far East Russia Orca Project: www.russianorca.com 


Noordelijke Indische Oceaan

In de noordelijke Indische Oceaan leven orka's, maar er is nog erg weinig bekend over deze dieren. In september 2013 is het Orca Project Sri Lanka (OPSL) gestart om waarnemingen van orka’s in Sri Lanka te verzamelen. OPSL heeft 45 waarnemingen verzameld die tussen 1868 en 2015 plaatsvonden. 43 betroffen levende orka’s, twee waren dode orka’s. Het aantal gedocumenteerde waarnemingen stijgt, doordat er nog steeds aanvullende waarnemingen uit het verleden worden doorgegeven. Met behulp van foto-identificatie zijn er enkele dieren geïdentificeerd, waarvan sommige in meerdere jaren zijn waargenomen. De orka’s jagen op andere walvisachtigen, zoals spitssnuitdolfijnen, blauwe vinvissen en potvissen. 
OPSL is met partners een grotere organisatie gestart om meer te weten te komen over orka's in de noordelijke Indische Oceaan en hun verspreidingsgebied. Zo werd de Northern Indian Ocean Killer Whale Alliance (NIOKWA) gevormd. De fotocatalogus van NIOKWA bevat identificatie foto's van orka's uit Eritrea, Oman, India, Sri Lanka, Abu Dhabi, Myanmar, Thailand, Andaman Islands, Indonesië, Maladiven en de Seychellen. Er werd zelfs een match gevonden van twee orka's die in 2008 bij Abu Dhabi werden gefotografeerd en in 2015 bij Sri Lanka, 3.300 kilometer verderop.

Onderzoek: 

- NIOKWA: http://niokillerwhales.wix.com/niokwa 
- OPSL Facebook: www.facebook.com/OrcaProjectSriLanka 


Japan

In de wateren rondom Japan leven orka’s, maar er is weinig over deze orka’s bekend. Sinds 1972 zijn er 63 orka’s gevangen in Japanse wateren, waarschijnlijk voor zowel aquaria als voor het vlees. In 2005 kwamen twaalf orka’s vast te zitten tussen ijsschotsen. Uiteindelijk overleden elf van deze dieren. Beeldmateriaal is hier te zien. Recente waarnemingen van orka's in Japan worden regelmatig op deze Facebook pagina geplaatst.